Milene Bonte

Milene Bonte

Wetenschappelijke publicaties: researchgate     Twitter: twitter    Linkedin: linkedin

Milene is professor aan de Universiteit van Maastricht in Cognitieve Neuroscience (Language and Literacy Development) en hoofd het M-BIC Taal Lab. Ze heeft een achtergrond in de Psychologie en promoveerde in Developmental Cognitive Neuroscience, met een focus op spraakperceptie en dyslexie. Sinds 2011 onderzoekt ze, samen met collega’s binnen de MBIC-taalgroep en externe samenwerkingspartners, de cognitieve processen en hersenmechanismen van audiovisueel leren, lezen en taalontwikkeling (NIHC, NWO Vidi, Marie-Curie ITN, NWO Vici). Een gemeenschappelijk doel in al haar onderzoeksprojecten is het begrijpen van hersenprocessen die ten grondslag liggen aan het leren en de ontwikkeling van taalvaardigheden, en uiteindelijk het creëren van optimale leeromstandigheden voor alle kinderen.

Milene werkt nauw samen met basisscholen en dyslexiezorginstellingen (bijvoorbeeld Rudolf Berlin Center, RID) en draagt bij aan onderwijs-/dyslexiebeleid (bijvoorbeeld door deelname aan de UNESCO MGIEP ISEE Assessment en recente herziening van het Nederlandse Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling; PDDB 3.0). Ze is lid van wetenschappelijke adviesraden (Neurolab, Nias-Lorentz board, werkgroep Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie) en het uitvoerend bestuur van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.