Wij onderzoeken hoe het brein taal verwerkt

Ons lab is onderdeel van het Maastricht Brain Imaging Center (M-BIC), aan de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) van de Universiteit Maastricht (UM).

We onderzoeken hoe volwassenen en kinderen taal begrijpen, spreken en (leren) lezen. We kijken hoe taalprocessen gemiddeld genomen verlopen, maar ook naar taalproblemen en verschillen tussen mensen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld leesproblemen eerder voorspellen? En hoe kunnen we kinderen het beste ondersteunen tijdens het leren lezen? Welke hersennetwerken gebruiken we bij het lezen van een tekst? Om deze en andere vragen te beantwoorden kijken we naar gedragsmaten en hersenactiviteit.

decorative icon decorative icon decorative icon

Project Leeswinst

In dit project onderzoeken we de vroege voorspelling van leesproblemen en dyslexie zodat kinderen vanaf het begin van hun leesontwikkeling betere, op maat gemaakte ondersteuning kunnen krijgen.

Alle projecten