Marjolein Tool

Marjolein Tool

Na het volgen van de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, heb ik de research master afgerond met klinische aantekening (orthopedagogiek) aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn studieperiode heb ik als onderzoeksassistent meegewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten gericht op lezen, leerproblemen, leerkracht-leerling interactie en Passend Onderwijs. Deze ervaringen hebben mijn enthousiasme gewekt om een bijdrage te blijven leveren aan het beter begrijpen en verbeteren van processen op het gebied van leren en onderwijs.

Als orthopedagoog heb ik na mijn afstuderen klinische ervaring opgedaan op het gebied van leerproblemen, specifiek dyslexie en dyscalculie, bij IWAL/RID. De jaren daarna ben ik doorgegroeid in functies waarbij het coachen van teamleden, leidinggeven en coördineren van projecten centraal stond. Op dit moment werk ik – naast mijn werk voor het onderzoeksteam – parttime voor RID als operationeel adviseur. In deze functie pas ik mijn kennis en vaardigheden toe bij het verbeteren van procedures, het ondersteunen van teamleiders en het adviseren van stafleden.

In mijn rol als lab- en projectmanager bij de Universiteit Maastricht ben ik verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het onderzoeksproject ‘Leeswinst’. Ik gebruik mijn klinische ervaring om het onderzoeksteam te adviseren en ondersteunen. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor ouders, kinderen, leerkrachten, remedial teachers en dyslexiespecialisten.