Nieuwe publicatie uit project Leeswinst

Recentelijk is het eerste artikel in het kader van project Leeswinst gepubliceerd. In dit artikel worden de resultaten beschreven van de ‘aba’/’ada’ computertaak waaraan kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar hebben meegedaan. In deze taak wordt onderzocht hoe kinderen met en zonder dyslexie tekst en spraakklanken combineren. Een voorgaande studie met een soortgelijke taakopzet heeft aangetoond dat dyslectische volwassenen tekst en spraakklank informatie niet automatisch combineren. De resultaten van de huidige studie laten bij kinderen echter een ander beeld zien en suggereren dat dyslectische kinderen tekst en spraakklanken op een vergelijkbare manier weten te combineren als hun niet dyslectische leeftijdsgenoten. Wel zien we meer subtiele verschillen tussen kinderen met en zonder dyslexie wat betreft hun prestatie op de ‘aba’/’ada’ taak. De verklaring voor deze kleine prestatieverschillen tussen de twee groepen lezers en de precieze relatie met leesvaardigheid wordt momenteel nog nader onderzocht middels de analyse van hersenactivatie bij kinderen die de ‘aba’/’ada’ taak nogmaals in de MRI scanner hebben uitgevoerd. Dat dyslectische kinderen een kleiner verschil in het automatisch combineren van tekst en spraakklanken laten zien dan dyslectische volwassenen komt mogelijk door het feit dat hersenfuncties voor het lezen bij kinderen meer flexibel en nog volop in ontwikkeling is.

Lees meer hier: 10.3389/fpsyg.2019.00221