Maatschappelijke samenwerkingen en onderwijs

We verzorgen onderwijs aan de Universiteit Maastricht, waar we colleges geven, tutor zijn en cursussen coördineren in de psychologie bachelor, en cognitieve neuroscience master en research master programma’s. Onze groep begeleidt diverse onderzoeksstages voor bachelor en (research) master studenten.

We communiceren onze onderzoeksbevindingen naar wetenschappers, het onderwijs en behandelaars via wetenschappelijke en professionele lezingen en workshops. Voorbeelden hiervan zijn lezingen voor docenten (e.g. via MEBIT) en lezingen op nationale studiedagen/symposia voor wetenschappers en vakmensen in de dyslexiezorg.

Ons lees en dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Regionaal Centrum voor Dyslexie (RID) en het RBC expertisecentrum voor Leerproblemen. In samenwerking met het MUMC+ onderzoeken we taal en spraak problemen bij patiënten met klassieke galactosemie.

Regionaal Instituut Dyslexie
Dé specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie en dyscalculie
visit website
Rudolf Berlin Center
Het Rudolf Berlin Center (RBC) is een universitair expertisecentrum op het gebied van leerproblemen.
visit website

 

Ons onderzoek is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met locale scholen. Wij willen bij deze alle ouders, kinderen en scholen die deel hebben genomen aan Project Leeswinst hartelijk bedanken.

Kindcentrum Aloysius                    Montessori Kindcentrum Maastricht                     Basisschool Wyck                                         OBS de Spiegel           

Aloysius                                  Montessori                                     Wyck school                      OBS_de_spiegel

MBS de Poort                                                OBS de Regenboog

dePoort                  Regenboog