Wat gebeurt er tijdens een bezoek?

Locatie:

Het Maastricht Brain Imaging Center (MBIC) maakt gebruik van de imaging faciliteiten van Scannexus, te vinden op de campus van de Universiteit Maastricht in Maastricht-Randwyck:
Oxfordlaan 55,
6229 EV Maastricht (klik hier voor een plattegrond).

Parkeren is mogelijk op aanvraag (voor onderzoeksdeelnemers).

Geïnformeerde toestemmingsverklaring:

Terwijl u en uw kind onze onderzoeksruimtes verkennen zullen wij alles over het onderzoek uitleggen en al uw vragen beantwoorden. Wij zullen u dan vragen om de toestemmingsverklaring door te lezen en te ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u voldoende over alles bent geïnformeerd en dat u toestemt in de deelname van uw kind aan ons onderzoek. N.B.: ook na het ondertekenen van het formulier kunnen u en uw kind ten alle tijden de deelname aan het experiment alsnog stopzetten!

Experimentele procedure:

Wij onderzoeken individuele verschillen in de ontwikkeling van leesvloeiendheid en dyslexie m.b.v. fMRI. Ons onderzoek maakt gebruik van geschreven en gesproken taal (klanken, letters, woorden) die in de context van een computertaakje/spel worden aangeboden. Voorafgaand aan het onderzoek laten we uw kind aan de MRI scanner wennen. Om ervoor te zorgen dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt in de scanner oefenen we eerst in onze oefenscanner, die er net zo uitziet als een echte scanner, en ook de geluiden van de echte scanner kan nabootsen. Het oefenen heeft de volgende doelen:

  1. Uw kind went aan de MRI omgeving en zal zich op zijn/haar gemak voelen
  2. Wij leren uw kind op een speelse manier om stil te liggen in de scanner
  3. Uw kind oefent kort het computertaakje dat in de scanner wordt aangeboden

Het tweede genoemde punt is heel belangrijk voor de kwaliteit van de MRI-beelden die we maken, en daarmee ook voor de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Terwijl uw kind in de scanner ligt voert hij/zij een eenvoudig computertaakje uit dat in spelvorm aangeboden wordt, zoals op een knop drukken als een bepaald woord gelezen of gehoord wordt. Tussen het taakje door zullen er pauzes zijn waarin uw kind in de scanner een DVD mag kijken die hij/zij zelf mag uitkiezen.

Vergoeding & terugkoppeling:

Uw kind krijgt een kado en een aandenken voor zijn/haar medewerking en uw reiskosten worden vergoed. Na afloop van ons onderzoek zullen u en uw kind over de gevonden resultaten op de hoogte gebracht worden. Ook kunt u ons volgen via de nieuws items op deze website