Projecten

Project Leeswinst.

In dit onderzoeksproject volgen we hoe individuele verschillen in  vooruitgang in leesvaardigheid samenhangen met functionele veranderingen in de hersenen (fMRI) en gedragsmaten. Hiertoe volgen we kinderen met verschillende leesniveaus, waaronder dyslectische, gemiddelde en excellente lezers, over een periode van 2 jaar. Door individuele veranderingen in het hersenfuncties voor lezen te volgen in combinatie met aan lezen gerelateerde gedragsmaten, hopen we beter te leren begrijpen waarom sommige kinderen makkelijk en vloeiend leren lezen terwijl anderen hierbij voor een enorme uitdaging staan. Project Leeswinst wordt gesubsidieerd door een NWO Vidi subsidie (Milene Bonte) en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Regionaal Centrum voor Dyslexie (RID) en lagere scholen in Limburg.