Hoe werkt de scanner?

Wat is een fMRI scan?

De afkorting fMRI staat voor “functional Magnetic Resonance Imaging”. Het is een moderne techniek die gebruik maakt van een magneetveld  en radiogolven om beelden van de hersenen te maken. Er komen géén röntgen of andere ioniserende  stralen aan te pas. Na gespecialiseerde analyse van de hersenbeelden is het mogelijk om te zien welke hersenengebieden het meest actief zijn tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak (bijv. het herkennen van geschreven woorden). De mogelijkheid hersenenactiviteit tijdens het verwerken van taal in beeld te brengen maakt fMRI een uniek en uiterst belangrijk instrument voor ons lees- en dyslexieonderzoek. Zonder deze techniek zouden we niet te weten kunnen komen waar en hoe onze hersenen woorden en klanken verwerken. Het onderzoek is geheel pijnloos en er zijn geen gezondheidsrisico’s van fMRI bekend. Ons pediatric imaging team zal uw kind met veel zorg op het MRI experiment in de scanner voorbereiden.

Wat is een EEG meting?

EEG staat voor “electroencephalogram”. Het is een veelgebruikte methode waarmee we elektrische activiteit meten die spontaan ontstaat als een hersengebied actief is. We meten die hersenactiviteit met behulp van een kapje op het hoofd waar elektroden in zitten. De signalen die de elektroden oppikken worden geanalyseerd met specifieke software waarna we stap voor stap kunnen volgen wat er tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak, zoals lezen, in de hersenen gebeurd. Daar waar fMRI ons informatie geeft over welke hersengebieden het meest actief zijn geeft EEG ons dus informatie over het tijdsverloop van activiteit in deze gebieden.