Lezen en Dyslexie

Ons Lezen en Dyslexie onderzoek vindt plaats in het Maastricht Brain Imaging Center (M-BIC) waar we werken met kind vriendelijk ingerichte opstellingen in de 3 Tesla MRI scanner, de EEG labs, en met een simulatie scanner om met kinderen te oefenen. Ons hoofddoel is het onderzoeken van de manier waarop kinderen de kunst van het leren lezen tijdens de schooltijd verwerven (van 6 tot 12 jaar). Daarbij richten wij ons in het bijzonder op de processen die de overgang van het inspannende, moeizame lezen naar het automatische en vloeiende lezen mogelijk maken. Verder onderzoeken wij waar het mis kan gaan bij het leren lezen (ontwikkelingsdyslexie) en in hoeverre dit verklaard kan worden door functionele en structurele afwijkingen in de hersenontwikkeling.

Ons onderzoek omvat meerdere projecten die zich richten op verscheidene aspecten van taal-, leesontwikkeling en dyslexie, variërend van de verwerking van spraak en simpele auditieve stimuli tot visuele letter/woord verwerking en het koppelen van spraakklanken aan letters.

why

Projecten

Project Leeswinst
In dit onderzoeksproject volgen we hoe individuele verschillen in  vooruitgang in leesvaardigheid samenhangen met functionele veranderingen in de hersenen (fMRI) en gedragsmaten. Hiertoe volgen we kinderen met verschillende leesniveaus, waaronder dyslectische, gemiddelde en excellente lezers, over een periode van 2 jaar. Door individuele veranderingen in het hersenfuncties voor lezen te volgen in combinatie met aan lezen gerelateerde gedragsmaten, hopen we beter te leren begrijpen waarom sommige kinderen makkelijk en vloeiend leren lezen terwijl anderen hierbij voor een enorme uitdaging staan. Project Leeswinst wordt gesubsidieerd door een NWO Vidi subsidie en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Regionaal Centrum voor Dyslexie (RID) en lagere scholen in Limburg.

logo_nwo_nl